Trwa wczytywanie strony..
Sprawdź koniecznie

Wróć do poprzedniej strony...

Spis gołębiLiczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna
1Antoniak W IIdr PL 0360 19 281 A424BF3000
2Antoniak W IIdr PL 0360 19 282 A424C77400
3Antoniak W IIdr PL 0360 19 283 A424C27900
4Antoniak W IIdr PL 0360 19 284 A424F69300
5Antoniak W IIdr PL 0360 19 285 A424DE9B00
6Antoniak W IIdr PL 0360 19 286 A424C10100
7Antoniak Wiesława IdPL 0360 19 288 A453B1BE00
8Antoniak Wiesława IdPL 0360 19 293 A453A74F00
9Antoniak Wiesława IdPL DERB 19195012 A4537B4C00
10Antoniak Wiesława IdPL DERB 19195013 A4537C5A00
11Antoniak Wiesława IdPL DERB 19195028 A453C77C00
12Antoniak Wiesława IdPL DERB 19195029 A453F7D600
13Babiński Mariusz PL 017 19 2249 A45390EC00
14Babiński Mariusz PL 017 19 2256 A4534BF100
15Babiński Mariusz PL 017 19 2289 A4538B4B00
16Babiński Mariusz PL 017 19 2299 A453792000
17Babiński Mariusz PL 021 19 3902 A453B1CD00
18Babiński Mariusz PL DERB 19152671 A453890100
19Bednarczyk Mamiński PL 044 19 5502 A4534AF200
20Bednarczyk Mamiński PL 044 19 5554 A453AD6700
21Bednarczyk Mamiński PL 044 19 5555 A4533E0D00
22Bednarczyk Mamiński PL 044 19 8674 A453804700
23Bednarczyk Mamiński PL 044 19 8696 A453A97A00
24Bednarczyk Mamiński PL 044 19 8697 A453A24400
25Bieniek Dariusz S 99 19 493 A453B6D700
26Bieniek Dariusz S 99 19 497 A453FC1D00
27Bieniek Dariusz S 99 19 541 A4534B9700
28Bieniek Dariusz S 99 19 544 A453503800
29Bieniek Dariusz S 99 19 546 A4534CA500
30Bieniek Dariusz S 99 19 548 A453305600
31Bokwa Longin IIIdr PL 0402 19 4115 A453D6E600
32Bokwa Longin IIIdr PL 0402 19 4145 A453C71200
33Bokwa Longin IIIdr PL 0402 19 4163 A453E74F00
34Bokwa Longin IIIdr PL 0402 19 4180 A453556000
35Bokwa Longin IIIdr PL 0402 19 4223 A453F43300
36Bokwa Longin IIIdr PL 0402 19 4247 A45395D800
37Bokwa Longin IIdr PL 0402 19 4047 A453CA3D00
38Bokwa Longin IIdr PL 0402 19 4052 A453EC1D00
39Bokwa Longin IIdr PL 0402 19 4065 A453D31600
40Bokwa Longin IIdr PL 0402 19 4083 A453FA1F00
41Bokwa Longin IIdr PL 0402 19 4087 A4533AE300
42Bokwa Longin IIdr PL 0402 19 4104 A453D6B900
43Bokwa Longin Idr PL 0402 19 4003 A4533EA300
44Bokwa Longin Idr PL 0402 19 4017 A453331700
45Bokwa Longin Idr PL 0402 19 4019 A45343F900
46Bokwa Longin Idr PL 0402 19 4020 A453A4F700
47Bokwa Longin Idr PL 0402 19 4032 A4535EFE00
48Bokwa Longin Idr PL 0402 19 4033 A4535E4900
49Bokwa Longin VIdr PL 0402 19 4251 A45353EA00
50Bokwa Longin VIdr PL 0402 19 4270 A45311DC00
51Bokwa Longin VIdr PL 0402 19 4271 A4535FDF00
52Bokwa Longin VIdr PL 0402 19 4273 A4539F7400
53Bokwa Longin VIdr PL 0402 19 4278 A453128000
54Bokwa Longin VIdr PL 0402 19 4279 A45391CD00
55Ciach Leszek PL 0226 19 1553 A453688B00
56Ciach Leszek PL 0226 19 1554 A4536F4800
57Ciach Leszek PL 0226 19 1560 A453543400
58Ciach Leszek PL 0226 19 1561 A4539B6900
59Ciach Leszek PL 0226 19 1562 A453C3BC00
60Ciach Leszek PL 0226 19 1565 A453928000
61Depta Marcin PL DERB 19688815 A453D28000
62Depta Marcin PL DERB 19688838 A453CF5600
63Depta Marcin PL DERB 19688868 A453949D00
64Depta Marcin PL DERB 19688871 A453C9A700
65Depta Marcin PL DERB 19688872 A453D80200
66Depta Marcin PL DERB 19688874 A4539E2A00
67Dudek Jarosław PL 0486 19 2636 A453CEC000
68Dudek Jarosław PL 0486 19 2644 A453498A00
69Dudek Jarosław PL 0486 19 2646 A453FEEE00
70Dzigman Ryszard IIdrPL 0316 19 2526 A453760500
71Dzigman Ryszard IIdrPL 0316 19 2527 A453800B00
72Dzigman Ryszard IIdrPL 0316 19 2528 A453AC8600
73Dzigman Ryszard IIdrPL 0316 19 2529 A453FC9500
74Dzigman Ryszard IIdrPL 0316 19 2589 A453DE0C00
75Dzigman Ryszard IIdrPL 0316 19 2590 A45372FA00
76Dzigman Ryszard Idr PL 0177 19 6931 A4539D1C00
77Dzigman Ryszard Idr PL 0177 19 6932 A453DEB100
78Dzigman Ryszard Idr PL 0177 19 6936 A4538AE200
79Dzigman Ryszard Idr PL 0177 19 6937 A453BDFE00
80Dzigman Ryszard Idr PL 0177 19 6944 A453D96B00
81Dzigman Ryszard Idr PL 0177 19 13497 A453EB1E00
82Haduch Mieczysław PL 0486 19 1386 A453D06400
83Haduch Mieczysław PL 0486 19 1388 A453BDB200
84Haduch Mieczysław PL 0486 19 1391 A453A33400
85Haduch Miwczysław PL 0486 19 1380 A453CB4B00
86JMP UKR 28 19 44050 A4537BF100
87JMP UKR 28 19 44051 A453360500
88JMP UKR 28 19 44052 A453BB4B00
89JMP UKR 28 19 44054 A453D94D00
90JMP UKR 28 19 44056 A4534CF000
91Jachim Zdzisław Id PL 0312 19 1820 A4539A5B00
92Jachim Zdzisław Id PL 0312 19 1803 A453ADFE00
93Jachim Zdzisław Id PL 0312 19 1804 A453E97A00
94Jachim Zdzisław Id PL 0312 19 1805 A4535CC300
95Jachim Zdzisław Id PL 0312 19 1808 A453D00A00
96Jachim Zdzisław Id PL 0312 19 1817 A424C63900
97Jachim Zdzisław IId PL 0312 19 1802 A453CA4C00
98Jachim Zdzisław IId PL 0312 19 1809 A453609200
99Jachim Zdzisław IId PL 0312 19 1818 A4534E8500
100Jachim Zdzisław IIdrPL 0164 19 1286 A4537FB100
101Jachim Zdzisław IIdrPL 0164 19 1294 A4530B7800
102Jachim Zdzisław IIdrPL 0164 19 1299 A453C20800
103Kawaler Jan PL DERB 19137534 A453C62200
104Kawaler Jan PL DERB 19137538 A45355CA00
105Kawaler Jan PL DERB 19137567 A453423600
106Kawaler Jan PL DERB 19137569 A453D0FB00
107Kawaler Jan PL DERB 19137572 A453B36100
108Kawaler Jan PL DERB 19137575 A453AE3900
109Kicko Wasilewski PL 0385 19 1906 A453575F00
110Kicko Wasilewski PL 0385 19 1960 A453424500
111Kicko Wasilewski PL 0385 19 1962 A453586D00
112Kicko Wasilewski PL 0385 19 4914 A4538AB500
113Kicko Wasilewski PL 0385 19 4941 A453697B00
114Kicko Wasilewski PL 0385 19 4942 A453A03700
115Komorowski Paweł PL 0496 19 22 A453AEFD00
116Komorowski Paweł PL 0496 19 31 A453802900
117Komorowski Paweł PL 0496 19 52 A453E64000
118Komorowski Paweł PL 0496 19 53 A453AF7400
119Komorowski Paweł PL DERB 19233057 A453E81100
120Komorowski Paweł PL DERB 19233058 A453A14500
121Kubała Wiesław PL 0380 19 1501 A453E42400
122Kubała Wiesław PL 0380 19 1524 A453A2EA00
123Kubała Wiesław PL 0380 19 1541 A4539D3A00
124Kubała Wiesław PL 0380 19 1545 A4535F1B00
125Kubała Wiesław PL 0380 19 1546 A453AAB500
126Kubała Wiesław PL 0380 19 1551 A4532E3900
127MJ & DW IIdr PL 0186 19 858 A424D36900
128MJ & DW IIdr PL 0186 19 859 A424943B00
129MJ & DW IIdr PL 0186 19 860 A424BA8000
130MJ & DW IIdr PL 0186 19 861 A424B13E00
131MJ & DW IIdr PL 0186 19 862 A424C83700
132MJ & DW Idr PL 0186 19 851 A424BB3400
133MJ & DW Idr PL 0186 19 853 A424A16B00
134MJ & DW Idr PL 0186 19 854 A424BBBC00
135MJ & DW Idr PL 0186 19 855 A424E98100
136MJ & DW Idr PL 0186 19 856 A424BCBB00
137MJ & DW Idr PL 0186 19 857 A4249B5200
138MWG Mazury I dr BELG 19 2041610 A4533C9600
139MWG Mazury I dr BELG 19 2041642 A45348A900
140MWG Mazury I dr BELG 19 2078824 A453ECA400
141MWG Mazury I dr BELG 19 2078829 A453C65F00
142MWG Mazury I dr BELG 19 2078836 A4535D7700
143MWG Mazury I dr BELG 19 2079688 A4538B5A00
144MWG Mazury II dr PL DERB 19124534 A4535DB300
145MWG Mazury II dr PL DERB 19124536 A453455100
146MWG Mazury II dr PL DERB 19124537 A453963100
147MWG Mazury II dr PL DERB 19124790 A453CAF100
148MWG Mazury II dr PL DERB 19124796 A45395BA00
149MWG Mazury II dr PL DERB 19124800 A4537F6600
150MWG Mazury III dr BE 19 2081772 A453AA0000
151MWG Mazury III dr BE 19 2084924 A453918100
152MWG Mazury III dr BE 19 2084933 A453C25300
153MWG Mazury III dr BE 19 2140110 A453B59C00
154MWG Mazury III dr PL DERB 19124786 A453C44200
155MWG Mazury III dr PL DERB 19124789 A453B4CA00
156MWG Mazury IV dr BE 19 2041599 A453A53200
157MWG Mazury IV dr BE 19 2084925 A453B48E00
158MWG Mazury IV dr BE 19 2085677 A453C21700
159MWG Mazury IV dr BE 19 2140111 A45359E400
160MWG Mazury IV dr PL DERB 19124545 A453995C00
161MWG Mazury IV dr PL DERB 19124784 A453CCE000
162MWG Mazury Vdr BE 19 2078806 A4533FC000
163MWG Mazury Vdr BE 19 2140003 A453358E00
164MWG Mazury Vdr PL 014 19 8009 A453F23500
165MWG Mazury Vdr PL 014 19 8075 A453048E00
166MWG Mazury Vdr PL DERB 19124521 A453DD0D00
167MWG Mazury Vdr PL DERB 19124772 A4537ED000
168Marcin PL 013 19 8502 A453D12700
169Marcin PL 013 19 8503 A453BC3B00
170Marcin PL 013 19 8504 A4539D8500
171Marcin PL 013 19 8508 A4536CF000
172Marcisz Szymon PL DERB 19416517 A453513700
173Marcisz Szymon PL DERB 19416524 A4531AD300
174Marcisz Szymon PL DERB 19416547 A45397D600
175Marcisz Szymon PL DERB 19416550 A453B95C00
176Musiał Lucjan PL 0346 19 6049 A453D8F300
177Musiał Lucjan PL 0346 19 6058 A453AE2A00
178Musiał Lucjan PL 0346 19 6065 A4539CFF00
179Mączyński Bronisław PL DERB 19854715 A453642500
180Mączyński Bronisław PL DERB 19854723 A45364DA00
181Mączyński Bronisław PL DERB 19854728 A4536A0100
182Mączyński Bronisław PL DERB 19854733 A453632600
183Mączyński Bronisław PL DERB 19854744 A453735300
184Nowak Jan PL 0294 19 4622 A4534C3C00
185Nowak Jan PL 0294 19 4626 A453C69B00
186Nowak Jan PL 0294 19 4627 A453783000
187Nowak Jan PL 0294 19 4628 A453F5AB00
188Nowak Jan PL 0294 19 4629 A453628100
189Nowak Jan PL DERB 19869898 A45364AD00
190Olejnik A & D PL 0435 19 4804 A45344CB00
191Olejnik A & D PL 0435 19 4807 A453384F00
192Olejnik A & D PL 0435 19 4808 A453B05500
193Olejnik A & D PL 0435 19 4811 A4536F6600
194Olejnik A & D PL 0435 19 4819 A4539EFD00
195Olejnik A & D PL 0435 19 4820 A4538C0E00
196Olędzki L W PL DERB 19410673 A4538A2E00
197Olędzki L W PL DERB 19410677 A4537EC100
198Olędzki L W PL DERB 19410680 A453B01900
199Olędzki L W PL DERB 19410681 A453339F00
200Olędzki L W PL DERB 19410690 A453E56F00
201Olędzki L W PL DERB 19410691 A4536DA400
202Oraniec Jan PL 0175 19 5870 A4530DFE00
203Oraniec Jan PL 0175 19 5875 A453C0A000
204Oraniec Jan PL 0175 19 5877 A453703800
205Oraniec Jan PL 0175 19 5880 A453A84E00
206Oraniec Jan PL 0175 19 5885 A453615500
207Oraniec Jan PL 0175 19 5887 A453FB8700
208Ożóg Mateusz PL 0294 19 4625 A453D08200
209Podobiński M PL DERB 19662502 A453E7E500
210Podobiński M PL DERB 19662508 A453BB5A00
211Podobiński M PL DERB 19662517 A45391AF00
212Podobiński M PL DERB 19662521 A453131600
213Podobiński M PL DERB 19662522 A453FDB200
214Potempski Marcin PL 0177 19 1133 A453861300
215Potempski Marcin PL 0177 19 1142 A453797B00
216Potempski Marcin PL 0177 19 1144 A453379B00
217Potempski Marcin PL 0177 19 1163 A45317A900
218Potempski Marcin PL 0177 19 1171 A453B9F200
219Potempski Marcin PL 0177 19 1185 A453389A00
220Potoczny Leszek PL 029 19 1303 A4533E4900
221Potoczny Leszek PL DERB 19140144 A453925300
222Potoczny Leszek PL DERB 19140466 A453773100
223Potoczny Leszek PL DERB 19140469 A453C47F00
224Potoczny Leszek PL DERB 19140995 A4538CFF00
225Potoczny Leszek PL DERB 19141504 A453EBA500
226Rusinek MarcinkowskiPL 0305 19 4901 A453DDD000
227Rusinek MarcinkowskiPL 0305 19 4907 A45316C800
228Rusinek MarcinkowskiPL 0305 19 4913 A424CB5200
229Rusinek MarcinkowskiPL 0305 19 4916 A4534FEE00
230Rusinek MarcinkowskiPL 0305 19 4921 A453362300
231Rusinek MarcinkowskiPL 0305 19 4938 A453F3BC00
232Serzysko Jerzy PL 0482 19 1917 A453620900
233Serzysko Jerzy PL 0482 19 1918 A453CEB100
234Serzysko Jerzy PL 0482 19 1923 A453787C00
235Serzysko Jerzy PL 0482 19 1927 A4535B4C00
236Serzysko Jerzy PL 0482 19 1930 A453AC7700
237Serzysko Jerzy PL 0482 19 1936 A4535C8700
238Slęzak Karol PL 0275 19 4731 A45378E500
239Slęzak Karol PL 0275 19 4738 A45361CE00
240Slęzak Karol PL 0275 19 4749 A453E3F800
241Slęzak Karol PL 0275 19 4752 A453CE8400
242Slęzak Karol PL 0275 19 4756 A45352BE00
243Slęzak Karol PL 0275 19 4768 A453F1FA00
244Sobocinski Zdzisław PL 0275 19 5801 A453A96B00
245Sobocinski Zdzisław PL 0275 19 15787 A453992F00
246Sobocinski Zdzisław PL 0275 19 15801 A453E01900
247Sobocinski Zdzisław PL 0275 19 15815 A453BAF100
248Sobocinski Zdzisław PL 0275 19 15816 A4530A1F00
249Sobocinski Zdzisław PL 0275 19 15819 A45302CC00
250Szczoczarz Grzegorz PL DERB 19870065 A453159C00
251Szczoczarz Grzegorz PL DERB 19870066 A4538A9700
252Szczoczarz Grzegorz PL DERB 19870068 A45342EB00
253Szczoczarz Grzegorz PL DERB 19870070 A453A7C700
254Szczoczarz Grzegorz PL DERB 19870072 A4537E5800
255Tarasiuk Jerzy IIdr PL 0385 19 1005 A4538E5800
256Tarasiuk Jerzy IIdr PL 0385 19 1017 A453FE5700
257Tarasiuk Jerzy IIdr PL 0385 19 1021 A4249DBA00
258Tarasiuk Jerzy IIdr PL 0385 19 1029 A453631700
259Tarasiuk Jerzy IIdr PL 0385 19 1030 A453093E00
260Tarasiuk Jerzy IIdr PL 0385 19 1039 A453E36100
261Tarasiuk Jerzy Idr PL 0385 19 1001 A4539FCF00
262Tarasiuk Jerzy Idr PL 0385 19 1007 A45341CE00
263Tarasiuk Jerzy Idr PL 0385 19 1008 A45369E400
264Tarasiuk Jerzy Idr PL 0385 19 1011 A4535D0E00
265Tarasiuk Jerzy Idr PL 0385 19 1032 A4535EA300
266Tarasiuk Jerzy Idr PL 0385 19 1033 A453862200
267Tarasiuk Rafał PL 0385 19 8055 A453656000
268Tarasiuk Rafał PL 0385 19 8057 A453B88A00
269Tarasiuk Rafał PL 0385 19 8059 A453690200
270Warka PL DERB 19814505 A453049D00
271Warka PL DERB 19814508 A453D53200
272Warka PL DERB 19814515 A453CE7500
273Warka PL DERB 19814518 A453C40600
274Warka PL DERB 19814529 A453590200
275Warka PL DERB 19814532 A453C5E700
276Zawiła Krzysztof PL 0109 19 723 A4539BF000
277Zawiła Krzysztof PL 0109 19 734 A453AAE200
278Zawiła Krzysztof PL 024 19 4019 A453BDD000
279Zawiła Krzysztof PL 024 19 4020 A453605600
280Zawiła Krzysztof PL 024 19 4023 A4539FFC00
281Zawiła Krzysztof PL 024 19 4025 A45373F900
282prof Kotela IreneuszPL DERB 19448007 A453BCA400
283prof Kotela IreneuszPL DERB 19448011 A45335D900
284prof Kotela IreneuszPL DERB 19448015 A4536AF200
285prof Kotela IreneuszPL DERB 19448042 A453D2CC00
286prof Kotela IreneuszPL DERB 19448043 A45393CB00
287prof Kotela IreneuszPL DREB 19448040 A453446000
288Śmieszkowicz A II drPL DERB 19477395 A453A28000
289Śmieszkowicz A Idr PL DERB 19233730 A453AA7900
290Śmieszkowicz A Idr PL DERB 19233739 A453964000
291Śmieszkowicz A Idr PL DERB 19233742 A453E05500
292Śmieszkowicz A Idr PL DERB 19233743 A453E38F00
293Śmieszkowicz A Idr PL DERB 19233745 A4539E9300
294Śmieszkowicz A Idr PL DERB 19233760 A453536100
295Święcicki Paweł IIIdPL 0225 19 4699 A453F03700
296Święcicki Paweł IIIdPL 0225 19 4805 A4539A2E00
297Święcicki Paweł IIIdPL 0225 19 4812 A453A1CD00
298Święcicki Paweł IIIdPL 0225 19 4815 A453C51400
299Święcicki Paweł IIIdPL 0225 19 4820 A4537CD200
300Święcicki Paweł IIIdPL 0225 19 4824 A4538AC400
301Święcicki Paweł IIdrPL 0225 19 4637 A453886C00
302Święcicki Paweł IIdrPL 0225 19 4657 A453DD8500
303Święcicki Paweł IIdrPL 0225 19 4676 A4538E4900
304Święcicki Paweł IIdrPL 0225 19 4679 A453B84E00
305Święcicki Paweł IIdrPL 0225 19 4681 A453DC3B00
306Święcicki Paweł IIdrPL 0225 19 4691 A453C45100
307Święcicki Paweł Idr PL 0225 19 4623 A453ABB400
308Święcicki Paweł Idr PL 0225 19 4625 A453D85D00
309Święcicki Paweł Idr PL 0225 19 4652 A4538E8500
310Święcicki Paweł Idr PL 0225 19 4660 A453EEB000
311Święcicki Paweł Idr PL 0225 19 4673 A453968C00
312Święcicki Paweł Idr PL 0225 19 4686 A4539EDF00

Lista niezachipowanych gołębi jest wyłączona